Serving the children
of the world


 

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie met hoofdzetel in Indianapolis USA, met als doelstelling de leefwereld van de minderbedeelden te verbeteren. Haar credo is universeel en simpel:

“Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.”

Zij doet aan fundraising en helpt daarmee welzijnsorganisaties die belangeloos werken aan de lotsverbetering van minderbedeelde kinderen. (Serving the childeren of the world.)

In Europa wordt de werking van Kiwanis gecoördineerd vanuit Gent. Op de website www.kiwanis.be vindt u alle mogelijke details. De aangesloten lokale clubs werken autonoom en kiezen zelf hun sociale doelen. In Malle geven wij de voorkeur aan regionale, goed omlijnde projecten.

Recent mochten de volgende organisaties en evenementen rekenen op onze steun:

3-daagse Kristus-Koning • Bosklassen Sint-Rafaël • De Speelbabbel • Dialaug Forest Wheels • Kindervreugd • Markdal • WK rolstoeldansen • Zonnekamp

Het uit fundraising vergaarde kapitaal wordt integraal besteed aan de geselecteerde projecten.
Kosten die het werk en het leven aangenaam maken dragen de leden zelf. Alle investeringen gebeuren onder toezicht van onze sociale commissie.
Iedereen kan via onze leden, gemotiveerde aanvragen voor steun indienen. De haalbaarheid zal door de sociale commissie beoordeeld worden.

Iedereen kan zich aanbieden als aspirant lid van Kiwanis en aanvaard worden na unaniem akkoord van de reeds ingeschreven leden. Wij vergaderen de eerste en derde woensdag van iedere maand.