Vele leden hebben hun persoonlijke fiche nog niet aangevuld. Toch heb ik bij benadering kunnen uitrekenen dat de gemiddelde leeftijd van onze club net onder de 55 jaar valt. Conclusie: zeker niet boven het gemiddelde; nog veel oudere maar heel actieve knoerten en een portie jong geweld; enfin een goede mixt van oud en jong waarbij wij moeten streven naar nog meer jeugdige leden!!! Geert N.